מיקור פנים וחוץ

להלן השירותים שלנו בעולם מיקור החוץ (Outsourcing) וכן מודל E-work החדשני שמשלב בינו ובין שירותי מיקור הפנים (Insourcing) שלנו: